Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-48-6/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání

20. 3. 2024IHNED (20. 3. 2024)pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-49-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, s Valašským souborem písní a tanců Beskyd z. s., IČ: 48739308, Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-50-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, se Spolkem Divadelní SPONA, IČ: 04906381, Zubří, U Bečvy 608/, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-51-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Zubří., IČ 65469691, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-52-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:


RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, s Modelářským klubem SMČR Zubří., IČ: 62335294, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-53-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, s Dechovou hudbou Zubřanka, spolek, IČ: 26632403, Zubří, Starozuberská 1082, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-54-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, se Swing bandem Zubří Jindřicha Dořičáka, spolek, IČ: 22736166, Zubří, U Bečvy 685, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-55-6/24
Bod programu: Nájemní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje nájemní smlouvu části nebytových prostor v objektu Klubu Zubří, Hamerská 10, k.úz. Zubří, s Lucií Říhovou, IČ: 7413958533, Zubří, Starozuberská 1435, PSČ 756 54, na dobu neurčitou s účinnosti od 02.04.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 1
UR-56-6/24
Bod programu: Příkazní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje příkazní smlouvu s █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, dle podmínek v důvodové zprávě. Po úpravě.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková20. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-57-6/24
Bod programu: Příkazní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje příkazní smlouvu s █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, dle podmínek v důvodové zprávě. Po úpravě.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková20. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-58-6/24
Bod programu: Příkazní smlouvy - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje příkazní smlouvu s █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, dle podmínek v důvodové zprávě. Po úpravě.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková20. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-59-6/24
Bod programu: Domovní řád Klubu Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje VP č. 001/2024, Provozní řád, Klub Zubří, Hamerská 10, s účinností od 2.4.2024. Po úpravě.

20. 3. 2024Mgr. Lenka Přečková2. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-60-6/24
Bod programu: Smlouva o nájmu prostor sloužících podnikání - ukončení nájmu výpovědí - Gumkoles s.r.o.

Text přijatého usnesení:

RM bere na vědomí ukončení Smlouvy o nájmu prostor sloužícich podnikání výpovědí - šestiměsíční výpovědní doba, od společnosti Gumkoles s.r.o., IČ: 29394929, Zubří, Bořkova 1148, PSČ 756 54. Jedná se o prostory v objektu Domu služeb, Zubří, Hlavní 79, PSČ 756 54, o výměře 70,30 m2, které slouží pro skladování zboží.

20. 3. 2024Ing. Antonín Holiš31. 8. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-61-6/24
Bod programu: Pojištění vozidla Škoda Octavia III - RZ 4AY0152

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Pojistné smlouvy č. 5508150090 s UNIQA pojišťovna, a.s., IČ: 49240480, Praha 6, Evropská 810/136, PSČ 160 00, jejíž předmětem je povinné ručení a havarijní pojištění vozidla Škoda Octavia III, RZ: 4AY0152, s účinností od 02.04.2024.

20. 3. 2024Ing. Antonín Holiš30. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-62-6/24
Bod programu: Dodatek č.9 k pojistné smlouvě č.7720963704 - Kooperativa pojišťovna, a.s.

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje Dodatek č.9 k pojistné smlouvě č.7720963704 s Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, týkající se prodloužení smlouvy, zvýšení pojistné částky a spoluúčasti a změny výše pojištění, s účinností od 07.04.2024.

20. 3. 2024Ing. Antonín Holiš30. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-63-6/24
Bod programu: Úplata za poskytnutí předškolního vzdělávání

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje a stanovuje s účinností od 01.09.2024 dle zákona č.561/2024 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 123, odst.4, výši úplaty za poskytnutí předškolního vzdělávání ve výši 500,-Kč/měsíc.

20. 3. 2024Ing. Antonín Holiš1. 9. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-64-6/24
Bod programu: Smlouva o spolupráci při pořizování dat DTM - Zlínský kraj

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci při pořízení dat Digitální technické mapy Zlínského kraje s Zlínský kraj, IČ: 70891320, Zlín, třída Tomáše Bati 21, PSČ 761 90, a pověřuje Mgr. Pavla Paseku k zastupování města Zubří ve věci plnění této smlouvy, dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Mgr. Pavel Paseka5. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-65-6/24
Bod programu: Schválení účetní závěrky 2023, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a odpisový plán školy

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje účetní závěrku:
„Mateřská škola Zubří, IČ: 708 74 581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín, PSČ: 756 54“,
„Mateřská škola DUHA, IČ: 708 74 590, Zubří, Na Potoku 369, okres Vsetín, PSČ: 756 54“,
„Základní škola Zubří, IČ: 708 746 03, Zubří, Hlavní 70, okres Vsetín, PSČ: 756 54“
k rozvahovému dni 31.12.2023 dle důvodové zprávy

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký20. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-66-6/24
Bod programu: Schválení účetní závěrky 2023, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a odpisový plán školy

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkových organizací města Zubří:
„Mateřská škola Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín“, IČ 70874581, Zubří, Sídliště 6. května, PSČ 756 54,
„Mateřská škola DUHA, Na Potoku 369, Zubří, okres Vsetín“, IČ: 70874590, Zubří, Na Potoku 369, PSČ: 756 54,
„Základní škola Zubří, okres Vsetín“, IČ 70874603, Zubří, Hlavní 70, PSČ: 756 54
za rok 2023 do rezervního fondu dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký20. 3. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-67-6/24
Bod programu: Schválení účetní závěrky 2023, rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku a odpisový plán školy

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje roční odpisové plány dlouhodobého majetku u příspěvkových organizací:
„Mateřská škola Zubří, IČ: 708 74 581, Zubří, Sídliště 6. května 1109, okres Vsetín, PSČ: 756 54“,
„Mateřská škola DUHA, IČ: 708 74 590, Zubří, Na Potoku 369, okres Vsetín, PSČ: 756 54“,
„Základní škola Zubří, IČ: 708 746 03, Zubří, Hlavní 70, okres Vsetín, PSČ: 756 54“
na rok 2024 dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký20. 3. 2024pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
UR-68-6/24
Bod programu: Smlouvy o finančním pronájmu - osobní automobily

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 120145581 a "ALD Automotive s.r.o., IČ 610 63 916, U Stavoservisu 527/1, Praha 10, PSČ 108 00" na vozidlo Dacia Duster dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký3. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-69-6/24
Bod programu: Smlouvy o finančním pronájmu - osobní automobily

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 120145580 a "ALD Automotive s.r.o., IČ 610 63 916, U Stavoservisu 527/1, Praha 10, PSČ 108 00" na vozidlo Citroen Berlingo dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký3. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-70-6/24
Bod programu: Smlouvy o finančním pronájmu - osobní automobily

Text přijatého usnesení:

Rada města schvaluje uzavření smlouvy o finančním pronájmu s následnou koupí najaté věci č. 120145582 a "ALD Automotive s.r.o., IČ 610 63 916, U Stavoservisu 527/1, Praha 10, PSČ 108 00" na vozidlo Škoda Karoq dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký3. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-71-6/24
Bod programu: Vnitřní předpis Pravidla pro vyřizování petic a stížností

Text přijatého usnesení:

RM stanovuje Pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností dle důvodové zprávy.

20. 3. 2024Ing. Milan Palacký1. 4. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0