Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UZ-1-1/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje návrh programu jednání ze zveřejněné pozvánky
s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 13 - Dotazy k činnosti rady města
- doplňuje se bod č. 14 - Schválení nových investičních projektu

14. 3. 2024
 
IHNED (14. 3. 2024)pro: (20) Ing. Petra Brokešová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Josef Malina, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Lucie Říhová, Ing. Zdeněk Masařík, Martina Cabáková, Mgr. Jana Mikulenková, Aleš Měrka, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, MUDr. Václav Krupa, David Plucnar, Milan Zeman, Petr Randus proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-2-1/24
Bod programu: Schválení jednacího řádu

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje a s účinností od 14.03.2024 vydává Jednací řád Zastupitelstva města Zubří ve znění uvedeném v předložené příloze č. 1.

14. 3. 2024
 
IHNED (14. 3. 2024)pro: (13) Aleš Měrka, Radim Krůpa, Robert Jurajda, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Josef Malina, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jana Mikulenková, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-3-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka, z.s., IČ: 227 36 166, Zubří, U Bečvy 685, PSČ 756 54“, ve výši 80 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (17) Josef Malina, Ing. Josef Holiš, MUDr. Václav Krupa, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Martina Cabáková, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Jana Mikulenková, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, Milan Zeman, Robert Jurajda, Mgr. Tomáš Randýsek, David Plucnar, Mgr. Bc. Martina Piskořová proti: (0) zdržel se: (2) Petr Randus, Mgr. Jiří Krupa
UZ-4-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Spolek Divadelní SPONA, IČ: 049 06 381, Zubří, U Bečvy 608, PSČ 756 54“, ve výši 65 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (18) Lucie Říhová, Josef Malina, Ing. Josef Holiš, Ing. Anna Oplatková Ph.D., MUDr. Václav Krupa, Ing. Petra Brokešová, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Martina Cabáková, Radim Krůpa, Mgr. Tomáš Randýsek, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Milan Zeman, Aleš Měrka proti: (0) zdržel se: (1) Petr Randus
UZ-5-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Zubří, IČ: 447 40 522, Zubří, Hlavní 771, PSČ 756 54“, ve výši 150 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (18) Josef Malina, Ing. Anna Oplatková Ph.D., David Plucnar, Ing. Josef Holiš, Lucie Říhová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Martina Cabáková, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Petra Brokešová, Robert Jurajda, Aleš Měrka, MUDr. Václav Krupa, Milan Zeman, Tomáš Konkoľ, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Jiří Krupa, Radim Krůpa proti: (0) zdržel se: (1) Petr Randus
UZ-6-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:
ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Dechová hudba Zubřanka, spolek, IČ: 266 32 403, Zubří, Starozuberská 1082, PSČ 756 54“, ve výši 40 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.
14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (18) Josef Malina, MUDr. Václav Krupa, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Petra Brokešová, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Milan Zeman, Tomáš Konkoľ, Aleš Měrka, David Plucnar, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, Lucie Říhová, Mgr. Jiří Krupa, Radim Krůpa, Mgr. Jana Mikulenková proti: (0) zdržel se: (1) Petr Randus
UZ-7-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​“, ve výši, ve výši 70 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (17) Josef Malina, Martina Cabáková, Robert Jurajda, Lucie Říhová, Aleš Měrka, MUDr. Václav Krupa, Ing. Josef Holiš, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. Petra Brokešová, David Plucnar, Milan Zeman, Radim Krůpa, Mgr. Jiří Krupa proti: (0) zdržel se: (2) Petr Randus, Ing. JUDr. Milan Holiš
UZ-8-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro "Valašský soubor písní a tanců Beskyd z.s., IČ: 487 39 308, Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54“, ve výši 350 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (18) Ing. Petra Brokešová, Ing. Josef Holiš, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jana Mikulenková, MUDr. Václav Krupa, Josef Malina, Radim Krůpa, Mgr. Jiří Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. JUDr. Milan Holiš, Milan Zeman, Lucie Říhová, David Plucnar proti: (0) zdržel se: (1) Petr Randus
UZ-9-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „Římskokatolická farnost Zubří, IČ: 487 39 642, Zubří, ThDr. Metoděje Mičoly 59, PSČ 756 54“, ve výši 120 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (17) Martina Cabáková, Josef Malina, Mgr. Jana Mikulenková, MUDr. Václav Krupa, Robert Jurajda, Mgr. Jiří Krupa, Aleš Měrka, Tomáš Konkoľ, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Petra Brokešová, Ing. Josef Holiš, Milan Zeman, Radim Krůpa, Lucie Říhová, David Plucnar, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Bc. Martina Piskořová proti: (0) zdržel se: (2) Petr Randus, Ing. JUDr. Milan Holiš
UZ-10-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „TJ Lesana Staré Zubří, z.s. IČ: 641 24 029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54“, ve výši 350 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (15) Josef Malina, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Radim Krůpa, Ing. Anna Oplatková Ph.D., MUDr. Václav Krupa, Milan Zeman, Ing. Josef Holiš, Aleš Měrka, Tomáš Konkoľ, Robert Jurajda, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová proti: (0) zdržel se: (4) Petr Randus, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar
UZ-11-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „FC Zubří, z.s., IČ: 658 91 546, Zubří, Sídliště 6. května 491, PSČ 756 54“, ve výši 440 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (18) David Plucnar, Robert Jurajda, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Josef Malina, Mgr. Jana Mikulenková, Tomáš Konkoľ, Martina Cabáková, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Lucie Říhová, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. JUDr. Milan Holiš, Aleš Měrka, Ing. Petra Brokešová, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Milan Zeman, Mgr. Jiří Krupa proti: (0) zdržel se: (1) Petr Randus
UZ-12-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z.s., IČ: 447 40 832, Zubří, Sídlištní 744, PSČ 756 54“, ve výši 550 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (17) Josef Malina, MUDr. Václav Krupa, Martina Cabáková, Robert Jurajda, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. Petra Brokešová, Lucie Říhová, Tomáš Konkoľ, Aleš Měrka, Mgr. Tomáš Randýsek, Ing. JUDr. Milan Holiš, David Plucnar, Milan Zeman, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Josef Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová proti: (0) zdržel se: (2) Petr Randus, Radim Krůpa
UZ-13-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu v rámci programové podpory města Zubří na rok 2024 pro „Handball club Zubří, z.s., IČ: 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 2 250 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (18) Lucie Říhová, Tomáš Konkoľ, Mgr. Bc. Martina Piskořová, David Plucnar, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Jana Mikulenková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Milan Zeman, Aleš Měrka, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Ing. Josef Holiš, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Petra Brokešová, Radim Krůpa, Josef Malina proti: (0) zdržel se: (1) Petr Randus
UZ-14-1/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje poskytnutí individuální neinvestiční dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro „Handball club Zubří, z.s., IČ: 465 313 78, Zubří, Hlavní 492, PSČ 756 54“, ve výši 1 250 000 Kč dle důvodové zprávy a uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký1. 7. 2024pro: (17) Radim Krůpa, Josef Malina, Ing. Josef Holiš, Aleš Měrka, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Martina Cabáková, Milan Zeman, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. JUDr. Milan Holiš, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, David Plucnar, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, MUDr. Václav Krupa proti: (0) zdržel se: (2) Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus
UZ-15-1/24
Bod programu: Vodohospodářský majetek – vodovody a kanalizace - záměr vkladu

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje záměr města Zubří vložit vodohospodářský majetek města Zubří specifikovaný v přílohách do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652, Jasenická 1106, 755 01 Vsetín formou zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem dle důvodové zprávy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký2. 5. 2024pro: (16) Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Josef Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Aleš Měrka, Robert Jurajda, Martina Cabáková, Josef Malina, Tomáš Konkoľ, Ing. Petra Brokešová, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Lucie Říhová, Radim Krůpa, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Tomáš Randýsek, Milan Zeman, Mgr. Jiří Krupa proti: (0) zdržel se: (4) Petr Randus, David Plucnar, Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků
UZ-16-1/24
Bod programu: Schválení nových investičních projektů

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje realizaci projektů „Parkoviště Sídliště 6.května u MK před MŠ“ a „Parkoviště Sídliště 6.května u areálu MA“ namísto do rozpisu rozpočtu na rok 2024 zařazeného projektu "Parkoviště sídliště nad MŠ" dle důvodové zprávy.

14. 3. 2024
 
Ing. Milan Palacký29. 11. 2024pro: (21) Josef Malina, Radim Krůpa, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Robert Jurajda, Petr Randus, Aleš Měrka, Mgr. Jiří Krupa, Tomáš Konkoľ, Milan Zeman, MUDr. Václav Krupa, Vlastislav Janků, Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Petra Brokešová, Ing. Zdeněk Masařík, Lucie Říhová, Ing. Josef Holiš, Martina Cabáková, David Plucnar, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-17-1/24
Bod programu: Zpráva o uplatňování ÚP Zubří, Změna č. 3 ÚP Zubří

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje podle § 84, odst. 2, bod „plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem“ zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 6, odst. 5, písm. b) a § 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ust. § 334a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, Zprávu o uplatňování Územního plánu Zubří za období 04/2017 – 06/2023, jejíž součástí jsou pokyny pro zpracování Změny č. 3 Územního plánu Zubří.

14. 3. 2024
 
Mgr. Pavel Paseka28. 3. 2024pro: (20) Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, David Plucnar, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Josef Holiš, Mgr. Jana Mikulenková, Milan Zeman, Vlastislav Janků, Aleš Měrka, Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Petr Randus, Mgr. Tomáš Randýsek, Robert Jurajda, Josef Malina, Lucie Říhová, MUDr. Václav Krupa, Mgr. Jiří Krupa proti: (0) zdržel se: (1) Mgr. Bc. Martina Piskořová
UZ-18-1/24
Bod programu: Koupě nemovitosti - bývalá prodejna Jednota Horní konec Zubří

Text přijatého usnesení:
ZM neschvaluje případnou koupi nemovitosti - provozního objektu prodejny č.p.847, jež je součástí pozemku p.č.2063, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 393 m2 s příslušenstvím a pozemku p.č.2064/1, ostatní plocha - manipulační plocha, o výměře 638 m2, vše k.úz. Zubří, za cenu 6.200.000,-Kč, od JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IČ: 00032441, Vsetín, Smetanova 1110, PSČ 755 01.
14. 3. 2024
 
Ing. Antonín Holiš31. 3. 2024pro: (19) Mgr. Jana Mikulenková, Josef Malina, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Petr Randus, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Vlastislav Janků, MUDr. Václav Krupa, Aleš Měrka, Martina Cabáková, Ing. Petra Brokešová, Robert Jurajda, Radim Krůpa, Ing. Zdeněk Masařík, Milan Zeman, Mgr. Tomáš Randýsek, Lucie Říhová, Ing. Josef Holiš proti: (0) zdržel se: (1) Ing. JUDr. Milan Holiš
UZ-19-1/24
Bod programu: Bezúplatný převod - Šatny TJ Lesana č.p.341

Text přijatého usnesení:

ZM schvaluje bezúplatný převod nemovitosti - budovy "Šatny TJ Lesana, Starozuberská 341, včetně příslušenství, které tvoří přípojka pitné vody, septik a přípojka zemního plynu", vše k.úz. Zubří, do vlastnictví Města Zubří, IČ: 00304492, Zubří, U Domoviny 234, PSČ 756 54, od TJ Lesana Zubří, z.s., IČ: 64124029, Zubří, Starozuberská 341, PSČ 756 54.

14. 3. 2024
 
Ing. Antonín Holiš31. 5. 2024pro: (21) Robert Jurajda, Radim Krůpa, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Mgr. Bc. Martina Piskořová, Aleš Měrka, Petr Randus, Ing. Josef Holiš, Tomáš Konkoľ, Mgr. Tomáš Randýsek, Josef Malina, David Plucnar, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Zdeněk Masařík, Lucie Říhová, Ing. Petra Brokešová, MUDr. Václav Krupa, Vlastislav Janků, Martina Cabáková, Milan Zeman, Ing. JUDr. Milan Holiš, Mgr. Jana Mikulenková proti: (0) zdržel se: (0)
UZ-20-1/24
Bod programu: Rezignace členů kontrolního výboru

Text přijatého usnesení:

ZM bere na vědomí rezignaci Mgr. Martiny Piskořové, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří, ke dni 14.03.2024.

14. 3. 2024
 
IHNED (14. 3. 2024)pro: (17) Mgr. Jana Mikulenková, Ing. Petra Brokešová, Lucie Říhová, Josef Malina, Martina Cabáková, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Milan Zeman, MUDr. Václav Krupa, Ing. Josef Holiš, Mgr. Tomáš Randýsek, Mgr. Jiří Krupa, David Plucnar, Robert Jurajda, Tomáš Konkoľ, Radim Krůpa, Ing. Zdeněk Masařík proti: (0) zdržel se: (1) Vlastislav Janků
UZ-21-1/24
Bod programu: Rezignace členů kontrolního výboru

Text přijatého usnesení:

ZM bere na vědomí rezignaci Ing. Vladimíra Krupy, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, na funkci člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Zubří, ke dni 14.03.2024.

14. 3. 2024
 
IHNED (14. 3. 2024)pro: (12) Ing. Josef Holiš, Radim Krůpa, Josef Malina, Lucie Říhová, Martina Cabáková, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Tomáš Randýsek, MUDr. Václav Krupa, Ing. Anna Oplatková Ph.D., Aleš Měrka, Milan Zeman, David Plucnar proti: (0) zdržel se: (1) Vlastislav Janků
UZ-22-1/24
Bod programu: Stanovení počtu členů kontrolního výboru

Text přijatého usnesení:

ZM odkládá projednání bodu na příští jednání ZM, kde budou dovoleni zbylí dva členové kontrolního výboru.

14. 3. 2024
 
IHNED (14. 3. 2024)pro: (11) David Plucnar, Tomáš Konkoľ, Petr Randus, Ing. Josef Holiš, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Martina Cabáková, Mgr. Jiří Krupa, Ing. Zdeněk Masařík, Vlastislav Janků, Milan Zeman, Ing. Petra Brokešová proti: (2) Robert Jurajda, Ing. Anna Oplatková Ph.D. zdržel se: (7) Mgr. Jana Mikulenková, Josef Malina, Lucie Říhová, Aleš Měrka, Mgr. Tomáš Randýsek, MUDr. Václav Krupa, Radim Krůpa
UZ-23-1/24
Bod programu: Přísedící soudu 2024 - 2028

Text přijatého usnesení:

ZM volí dle ust. § 64 odst. 1, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, jako přísedící Okresního soudu ve Vsetíně, Vsetín, Horní náměstí 5, PSČ 755 39, pro období 2024 - 2028, JUDr. Lucii Rapantovou, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​

14. 3. 2024
 
IHNED (14. 3. 2024)pro: (21) Ing. Anna Oplatková Ph.D., Robert Jurajda, Josef Malina, David Plucnar, Mgr. Bc. Martina Piskořová, Ing. JUDr. Milan Holiš, Ing. Petra Brokešová, Martina Cabáková, Ing. Zdeněk Masařík, Ing. Josef Holiš, Milan Zeman, Mgr. Jana Mikulenková, Mgr. Tomáš Randýsek, Aleš Měrka, Radim Krůpa, Mgr. Jiří Krupa, Tomáš Konkoľ, Vlastislav Janků, Petr Randus, MUDr. Václav Krupa, Lucie Říhová proti: (0) zdržel se: (0)