Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-26-4/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 12 - Změna v organizačním řádu

21. 2. 2024IHNED (21. 2. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-27-4/24
Bod programu: Nájem bytu

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 8, Rožnovská 419, Zubří, s manžely █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01.04.2024 do 31.03.2025.
RM schvaluje uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o nájmu bytu č. 14, Hlavní 824, Zubří, s paní █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01.04.2024 do 31.03.2025.

21. 2. 2024Hana Dvořáková6. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-28-4/24
Bod programu: Koupě nemovitosti - bývalá prodejna Jednota Horní konec Zubří

Text přijatého usnesení:

RM nedoporučuje zastupitelstvu města schválit případnou koupi nemovitosti - provozního objektu prodejny č.p.847, jež je součástí pozemku p.č.2063, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 393 m2 s příslušenstvím a pozemku p.č.2064/1, ostatní plocha - manipulační plocha, o výměře 638 m2, vše k.úz. Zubří, za cenu 6.200.000,-Kč, od JEDNOTA, spotřební družstvo ve Vsetíně, IČ: 00032441, Vsetín, Smetanova 1110, PSČ 755 01.

21. 2. 2024Ing. Antonín Holiš31. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-29-4/24
Bod programu: Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Text přijatého usnesení:

RM souhlasí s termínem od 06.05.2024 do 10.05.2024 a formou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a se způsobem jejich zveřejnění v „Mateřská škola Zubří“, IČ: 70874581, Sídliště 6. května 1109, Zubří, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy.

21. 2. 2024Mgr. Roman Hep6. 5. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-30-4/24
Bod programu: Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Text přijatého usnesení:

RM souhlasí s termínem od 06.05.2024 do 10.05.2024 a formou pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a se způsobem jejich zveřejnění, v „Mateřská škola Duha“, IČ: 70874590, Na Potoku 369, Zubří, PSČ 756 54, dle důvodové zprávy.

21. 2. 2024Mgr. Roman Hep6. 5. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-31-4/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje poskytnutí dotace z rozpočtu města Zubří na rok 2024 pro:
 
a) „AVZO TSČ ČR, Sportovní střelecký klub Zubří, p. s., Zubří, IČ 056 57 032, Pod Ostrým 293, PSČ 756 54 ve výši 5 000 Kč,
b) „Stolní tenis Zubří, z.s., IČ 021 70 396, Zubří, Ke Kapličce 793, PSČ 756 54,“ ve výši 35 000 Kč,
c) „Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Zubří,IČ 623 34 786, Zubří, Drážky 889, PSČ 756 54 Zubří,“ ve výši 50 000 Kč,
d) „Základní organizace ČSŽ Klub žen Zubří, IČ 004 25 419, in.č. ZO 137313, Zubří, Převrátí1011, PSČ 756 54“ ve výši 20 000 Kč,
e) „█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Zubří, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, PSČ 756 54“ ve výši 20 000 Kč,
f) „Modelářský klub SMČR Zubří p.s., IČ 623 35 294, Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54,“ ve výši 33 000 Kč,
g) „ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, IČ 476 57 901, Bartošovice č.p. 146, PSČ 742  54“ ve výši 7 000 Kč,
h) „ █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Zubří, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, PSČ 756 54 ve výši 10 000 Kč,
i) „Jezdecký klub, z.s., IČ 265 51837, Zubří, Machulky 304, PSČ 756 54“ ve výši 30 000 Kč,
j) „Myslivecké sdružení Březovec Zubří, z. s., IČ 487 72 941, Zubří, Březovec 217, PSČ 756 54“ ve výši 15 000 Kč,
k) „Nadační fond Základní školy Zubří, IČ 692 11 566, Zubří, Hlavní 70, PSČ 756 54“ ve výši 50 000 Kč,
l) „Oblastní spolek Českého červeného kříže Vsetín, IČ 487 73 883, 4. května 287, PSČ 755 01“ ve výši 25 000 Kč,
m) „SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Staré Zubří, IČ 658 88 316, Zubří, Starozuberská 352, PSČ 756 54 ve výši 50 000 Kč,
n) „Spolek OFF ROAD Klub Zubří, IČ 227 35 321, Zubří, Sídliště 6. května 1049, PSČ 756 54 ve výši 30 000 Kč,
o) „█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Zubří, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, PSČ 756 54“ ve výši 40 000 Kč,
p) „█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, Zubří, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, PSČ 756 54“ ve výši 18 000 Kč,
q) „Boxing club Zubří z.s., IČ 089 60 569, Zubří, Starozuberská 1087, PSČ 756 54“ ve výši 35 000 Kč
 
a uzavření příslušných veřejnoprávních smluv.

21. 2. 2024Ing. Milan Palacký30. 6. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-32-4/24
Bod programu: Dotace z rozpočtu města 2024

Text přijatého usnesení:

RM doporučuje ZM schválit poskytnutí dotací z rozpočtu města Zubří na rok 2024 (žádosti překračující částku 50 000 Kč) následovně:
 
█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 70 000 Kč
Swing Band Zubří Jindřicha Dořičáka, z.s. 80 000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů  Zubří 150 000 Kč
Zubřanka, z.s. 40 000 Kč   
Spolek Divadelní SPONA  65 000 Kč 
Valašský soubor písní a tanců Beskyd z. s. 350 000 Kč
Římskokatolická farnost Zubří  120 000 Kč
TJ Lesana Zubří, z.s. 350 000 Kč
FC Zubří, z.s.  440 000 Kč 
Tělovýchovná jednota Gumárny Zubří, z.s. 550 000 Kč
Handball club Zubří z.s.  2 250 000 Kč   
 
a uzavřít příslušné veřejnoprávní smlouvy.

21. 2. 2024Ing. Milan Palacký14. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-33-4/24
Bod programu: Schválení inventarizační zprávy k 31.12.2023

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje výsledek inventarizace za rok 2023 dle Zprávy ústřední inventarizační komise ze dne 01.02.2024. 

21. 2. 2024Ing. Milan Palacký6. 3. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-34-4/24
Bod programu: Změna Ceníku krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 017/2013 „Zásady a ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním“, s účinností od 1.4.2024 dle důvodové zprávy.

21. 2. 2024Mgr. Lenka Přečková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-35-4/24
Bod programu: Záměr na pronájem - Klub Zubří

Text přijatého usnesení:

RM vyhlašuje záměr na dlouhodobý pronájem v Klubu Zubří, Hamerská 10, PSČ 756 54, na pozemku p. č. 900, v místnostech 039 – suterén, zkušebna, 41 m2 ,040 – suterén, zkušebna, 46,24 m2, velký sál – přízemí, hlediště: č.105 – 206,7 m2 , jeviště č. 106 – 113,5 m2,  216 – 1.patro, malý sál, 74,49 m2, 217 – 1. patro, malý sál – zázemí, 18,08 m2 za účelem provozování pravidelné kulturní či zájmové činnosti.
 

21. 2. 2024Mgr. Lenka Přečková1. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-36-4/24
Bod programu: Změna v organizačním řádu

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje Organizační řád městského úřadu Zubří dle důvodové zprávy.

21. 2. 2024Mgr. Lenka Přečková21. 2. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0