Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-6-2/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání s těmito změnami:
- doplňuje se bod č. 10 - Veřejná nabíječka pro elektroauta u Klubu - informace

24. 1. 2024IHNED (24. 1. 2024)pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-7-2/24
Bod programu: Aktualizace č. 10 systému náležité péče hospodářského subjektu - lesní hospodářský celek město Zubří

Text přijatého usnesení:

RM  schvaluje aktualizaci č.10 ,,Systému náležité péče hospodářského subjektu LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ CELEK MĚSTO ZUBŘÍ uvádějícího poprvé na vnitřní trh dřevo vytěžené v lesích hospodářského subjektu,  týkající se platnosti od 31.3.2024“.

 

24. 1. 2024Zdeněk Cabák7. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-8-2/24
Bod programu: Nájem bytu

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Dodatku č.6 ke Smlouvě o nájmu bytu č.12, Rožnovská 419, Zubří, s manžely█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ kterým se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou od 01.02.2024 do 31.07.2024, za podmínek dle důvodové zprávy.

 

24. 1. 2024Hana Dvořáková7. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-9-2/24
Bod programu: Nájem bytu

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje uzavření Dohody o plnění uznaného dluhu ve splátkách s manžely █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​, za podmínek dle důvodové zprávy.

24. 1. 2024Hana Dvořáková7. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-10-2/24
Bod programu: Smlouva o poskytnutí sponzorského finančního příspěvku

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje Smlouvu o poskytnutí sponzorského finančního příspěvku od Nestlé Česko, s.r.o., Praha 4 – Modřany, Mezi vodami 2035/31, PSČ 143 20, IČ 45799504 v hodnotě 239 459,00 Kč včetně DPH za podmínek uvedených v důvodové zprávě.

24. 1. 2024Ing. Anna Oplatková Ph.D.7. 2. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0
UR-11-2/24
Bod programu: Vánoční koncert - Javory

Text přijatého usnesení:

Rada města Zubří schvaluje zařazení Vánočního koncertu skupiny Javory dne 29.11.2024 v Klubu Zubří do dramaturgického plánu kulturních a sportovních akcí roku 2024 dle podmínek uvedených v důvodové zprávě po změně.

24. 1. 2024Mgr. Lenka Přečková29. 11. 2024pro: 6 proti: 0 zdržel se: 0