Město Zubří

Zápisy z jednání a přehledy přijatých usnesení

Zpět

Číslo usneseníText usneseníDatum jednáníZodpovídáTermínHlasování
UR-72-7/24
Bod programu: Schválení programu jednání

Text přijatého usnesení:

Rada schvaluje návrh programu jednání

3. 4. 2024IHNED (3. 4. 2024)pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-73-7/24
Bod programu: Změna Ceníku krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří

Text přijatého usnesení:

RM schvaluje Přílohu č. 1 vnitřního předpisu č. 017/2013 „Zásady a ceník krátkodobých nájmů prostor Klubu Zubří a služeb spojených s jejich užíváním“, s účinností od 3.4.2024 dle důvodové zprávy.

3. 4. 2024Mgr. Lenka Přečková4. 4. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0
UR-74-7/24
Bod programu: Žádost občana - regulace hlášení místního rozhlasu

Text přijatého usnesení:

Rada města Zubří po projednání podnětu pana Ing. Ivana Měrky, █​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​█​ 756 54 Zubří, zastoupeného advokátem Mgr. Vítězslavem Dohnalem, ve věci návrhu zákazu plošných reklamních a komerčních sdělení v místním rozhlasu doporučuje ZM, aby tento podnět byl projednán na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Zubří, a ukládá tajemníkovi Městského úřadu Zubří připravit podklady pro vydání usnesení.

3. 4. 2024Mgr. Roman Hep5. 6. 2024pro: 7 proti: 0 zdržel se: 0